Polog depozita vrši se jednokratno u kunama a kamata se isplaćuje po dospijeću

Polog depozita vrši se jednokratno u kunama i predstavlja protuvrijednost ugovorene valute po srednjem tečaju HNB važećem na dan sklapanja ugovora.

Kamata se isplaćuje po dospijeću.

Rentna štednja je najbolji način da sačuvate svoju uštedevinu a da istovremeno svaki mjesec dobivate isplaćenu kamatu.

Zlatna štednja je štednja u malim iznosima koju ne osjećate kao mjesečni teret, jer odvajate samo ono što vam neće nedostajati. Ova štednja je pogodna za učenike, kao štednja za maturalno putovanje, štednja za studij. Pogodna je i za ljude koji žele štedjeti za ljepšu budućnost a sigurniju starost.