Članstvo

Kreditna unija Libertina osnovana je  primjenom teritorijalnog načela tako da članovi Kreditne unije mogu biti samo osobe koje prebivaju na području iste jedinice područne (regionalne) samouprave tj. prebivaju na području Međimurske županije.

Članovi Kreditne unije mogu biti:
  1. trgovci pojedinci i obrtnici
  2. fizičke osobe

Članovi Kreditne unije mogu biti osobe koje imaju zajednički interes i zajedno djeluju s ciljem unapređenja i zaštite međusobnog interesa na načelu financijske uzajamnosti.

Vizija

Mala moderna i konkurentski dominantna financijska institucija, koja će zadovoljavati potrebe svojih članova odnosno obrtnika, poljoprivrednika i građana sa područja Međimurske  županije.

Misija

Svojim članovima pružati brži i lakši pristup financijskim uslugama te s njima  graditi trajne partnerske odnose, prepoznati individualne potrebe članova, te razvijati proizvode i usluge, na način koji zadovoljavaju te potrebe, osigurati daljnji postupni razvoj, koji garantira sigurnost članovima i zaposlenicima i trajno educirati djelatnike kako bi svojom stručnošću mogli što efikasnije ispuniti očekivanja i potrebe članova.

Kako postati naš član?

Ukoliko želite postati naš član ispunite zahtjev za članstvo