Dugoročni krediti obrtnicima, obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima

Iznos kredita: do 40.000 EUR-a
Rok otplate: do 84 mjeseci
Kamatna  stopa: 6,6% godišnje, fiksna
EKS: 7,31% na rok otplate 84 mjeseci

Naknada: 0,13% do 1,12 od iznosa kredita, naplaćuje se jednokratno prilikom korištenja kredita

Namjenski depozit: depozit u visini od 5% iznosa kredita, oročen do krajnjeg roka otplate kredita. Depozit je moguće uplatiti iz kredita.

Način otplate: u jednakim mjesečnim anuitetima, uz primjenu jednosmjerne  valutne klauzule 

Potrebna dokumentacija za kredit:
- zahtjev za kredit
- preslik obrtnice ili rješenje o upisu u registar Obiteljskih poljoprivrednih
  gospodarstava
- godišnja financijska izvješća ili prijava poreza na dohodak s pregledom 
  poslovnih primitaka i izdataka i popisom dugotrajne imovine
- preslik osobnih iskaznica svih sudionika u kreditnom poslu
- ostala dokumentacija na zahjtev Kreditne unije