Kratkoročni krediti obrtnicima, obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima

Namjena kredita:  likvidnost, obrtna sredstva, osnovna sredstva

Rok otplate: do 12 mjeseci
Kamatna stopa: 6,8% godišnje, fiksna 
EKS: 9,00% na 12 mjeseci

Naknada:
- od 0,45% do 1,79% od iznos kredita, ovisi o roku otplate. Naknada se obračunava i naplaćuje jednokratno prilikom isplate kredita. 

Namjenski depozit:  bez depozita

Način i rok vraćanja: glavnica se otplaćuje djelomično ili u cijelosti do ugovorenog roka otplate kredita, kamata se obračunava i naplaćuje mjesečno

Potrebna dokumentacija za kredit:
- zahtjev za kredit
- preslik obrtnice ili rješenje o upisu u obrtni registar
- rješenje o upisu u registar Obiteljskih poljoprivrednih 
  gospodarstva

- preslik osobnih iskaznika svih sudionika
- godišnja financijska izvješća
- ostala dokumentija na zahtjev Kreditne unije

Krediti za građane

Kunski kratkoročni kredit

Kunski kredit uz valutnu kaluzulu

Krediti obrtnicima, obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima

Kratkoročni kredit - do 12 mj.

Dugoročni kredit - do 7 godina

Lombardni krediti

Lombardni krediti temeljem zaloga već oročenog kredita

Dugoročni krediti uz zalog 100% depozita

Namjenski krediti

Za zatvaranje postojećih obaveza