Kratkoročni krediti obrtnicima, obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima

Namjena kredita:  likvidnost, obrtna sredstva, osnovna sredstva

Rok otplate: do 12 mjeseci
Kamatna stopa: 6,4% godišnje, fiksna 
EKS: 7,31% na 12 mjeseci

Naknada (ovisi o roku otplate kredita):
- 3 mjeseca: 0,16%, 6 mjeseci: 0,30%,  od iznosa kredita, jednokratno
- za rok korištenja od 12 mjeseci: 0,65% od iznosa kredita, jednokratno

Namjenski depozit:  bez depozita

Način i rok vraćanja: glavnica se otplaćuje djelomično ili u cijelosti do ugovorenog roka otplate kredita, kamata se obračunava i naplaćuje mjesečno

Potrebna dokumentacija za kredit:
- zahtjev za kredit
- preslik obrtnice ili rješenje o osnivanju obrta
- rješenje o upisu u registar Obiteljskih poljoprivrednih 
  gospodarstva

- preslik osobnih iskaznika svih sudionika
- godišnja financijska izvješća
- ostala dokumentija na zahtjev Kreditne unije