Kunski-kratkoročni kredit

Iznos kredita: do 250.000 kuna
Rok otplate: do 12 mjeseci
Kamatna  stopa: 6,40 % godišnje, fiksna  
EKS: 7,31% na rok 12 mjeseci

Naknada (ovisno o roku korištenja):
- na rok 3 mjeseca: 0,16% od iznosa kredita, jednokratno
- na rok 6 mjeseci:  0,30% od iznosa kredita, jednokratno
- na rok 12 mjeseci: 0,65% od iznosa kredita, jednokratno

Namjenski depozit: bez depozita
Način i rok vraćanja: glavnica se otplaćuje djelomično ili u cijelosti do ugovorenog roka otplate kredita, a kamata se obračunava i naplaćuje mjesečno.

Potrebna dokumentacija za kredit:
- zahtjev za kredit
- potvrda poslodavca o ostvarenim primanjima
- preslik osobnih iskaznica svih sudionika u kreditnom poslu
- ostala dokumentacija na zahtjev Kreditne unije