Dugoročni krediti

Iznos kredita: do 30.000 eura
Rok otplate: do 84 mjeseci
Kamatna stopa: 6,99% godišnje, fiksna
EKS: 9,00% na rok 84 mjeseca

Naknada: od 0,86% do 4,62% od iznosa kredita, ovisno o roku otplate,  obračunava se i naplaćuje jednokratno prilikom isplate  kredita

Namjenski depozit: depozit u visini od 5% iznosa kredita, oročen do kraja roka otplate kredita, depozit je moguće uplatiti iz sredstava odobrenog kredita

Kreditna sposobnost: visina anuiteta ne smije prelaziti 1/4 mjesečnog neopterečenog primanja. U kreditnu sposobnost tražitelja kredita može se svojim prihodima uključiti jamac.

Način otplate: u jednakim mjesečnim anuitetima  

Potrebna dokumentacija za kredit:
- zahtjev za kredit
- potvrda poslodavca o ostvarenim primanjima
- tri zadnje isplatne liste
- preslik osobnih iskaznica svih sudionika u kreditnom poslu
- ostala dokumentacija na zahjtev Kreditne unije

Umirovljenici:
- zadnji odrezak od mirovine
- umirovljenici koji primaju inozemnu mirovinu obavezni su priložiti presliku rješenja o mirovini. Obavezni su imati jamca (zahtjev za jamca).

Krediti za građane

Kunski kratkoročni kredit

Kunski kredit uz valutnu kaluzulu

Krediti obrtnicima, obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima

Kratkoročni kredit - do 12 mj.

Dugoročni kredit - do 7 godina

Lombardni krediti

Lombardni krediti temeljem zaloga već oročenog kredita

Dugoročni krediti uz zalog 100% depozita

Namjenski krediti

Za zatvaranje postojećih obaveza