Kunski kredit uz valutnu klauzulu

Iznos kredita: do 35.000 EUR-a
Rok otplate: do 84 mjeseci
Kamatna stopa: 6,6% godišnje, fiksna
EKS: 7,31% na rok 84 mjeseca

Naknada: od 0,13% do 1,12% od iznosa kredita, ovisno o roku otplate, naplaćuje se jednokratno prilikom korištenja kredita

Namjenski depozit: depozit u visini od 5% iznosa kredita, oročen do kraja roka otplate kredita, depozit je moguće uplatiti iz sredstava odobrenog kredita

Kreditna sposobnost: visina anuiteta ne smije prelaziti 1/4 mjesečnog neopterečenog primanja. U kreditnu sposobnost tražitelja kredita može se svojim prihodima uključiti jamac.

Način otplate: u jednakim mjesečnim anuitetima uz primjenu jednosmjerne valutne vklauzule. 

Potrebna dokumentacija za kredit:
- zahtjev za kredit
- potvrda poslodavca o ostvarenim primanjima
- tri zadnje isplatne liste
- preslik osobnih iskaznica svih sudionika u kreditnom poslu
- ostala dokumentacija na zahjtev Kreditne unije

Umirovljenici:
- zadnji odrezak od mirovine
- umirovljenici koji primaju inozemnu mirovinu obavezni su priložiti presliku rješenja o mirovini. Obavezni su imati jamca (zahtjev za jamca).