Lombardni krediti temeljem zaloga već oročenog depozita

Nenamjenski  krediti temeljem već oročenog depozita u Kreditnoj uniji

Iznos kredita: do 100% iznosa oročenog depozita. Depozit ne mora biti u vlasništvu korisnika kredita.

Kamatna stopa: a) kredit u kunama od 6,99% godišnje,fiksna,  EKS: 7,89% do 12 mjeseci

                            b) kunski uz valutnu klauzulu 7,1% godišnje,fiksna 
                                EKS: 7,89% na rok povrata do 84 mjeseci  

Naknada (ovisno o roku povrata):
- za rok povrata do 12 mjeseca: 0,15% do 058% jednokratno od iznosa kredita
- preko 12 mjeseca: od 0,24% do 1,17% iznosa kredita, naplaćuje se jednokratno
  prilikom korištenja kredita

Način i rok vraćanja:
a) kratkoročni u kunama do 12 mjeseci, glavnica se otplaćuje jednokratno
    istekom ugovorenog roka otplate kredita, a kamata se obračunava i  
    naplaćuje mjesečno
b) u jednakim mjesečnim anuitetima uz primjenu jednosmjerne  valutne klauzule,
    rok povrata do 72 mjeseca

Instrumenti osiguranja:
- založno pravo na oročeni depozit
- zadužnica i/ili vlastita mjenica  i /ili izjava o suglasnosti  

Potrebna dokumentacija za kredit:
- zahtjev za kredit 
- preslik osobne iskaznice
- orginal ugovora o depozitu koji se daje u zalog
- ostala dokumentacija na zahtjev Kreditne unije