Namjenski krediti za zatvaranje postojećih obveza

Dugoročni namjenski kredit, namjenjen zatvaranju obveza u Kreditnoj uniji ili u kreditnim ili drugim institucijama.

Iznos kredita: do 25.000 EUR, do 25% iznosa kredita moguće je realizirati u gotovini bez određne namjene.
Rok otplate: od 36 do 120 mjeseci
Kamatna stopa: 6,20% godišnje, fiksna
EKS: 7,27% na 120 mjeseci

Naknada za obradu kreditnog zahtjeva:
od 1,43%  do 2,22% od iznosa kredita, ovisi o roku otplate.
Naknada se obračunava i naplaćuje prilikom isplate kredita, jednokratno. 

Depozit: 5% od iznosa kredita, naplaćuje se iz kredita

Instrumenti osiguranja:
-zadužnica dužnika/jamca
-izjava o suglasnosti dužnika/jamca
-vlastita mjenica
-sukladno ocjeni boniteta i drugi instrumenti osiguranja