Oročena štednja u kunama

Kamatne stope na oročene depozite u kunama

rok oročenja

kamatna stopa

1 mj

    1,2%

3 mj

    1,9%

6 mj

    2,2%

9 mj

    2,3%

12 mj

    3,0%

18 mj

    3,1%

24 mj

    3,3%

36 mj

    3,4%