Oročena štednja u kunama

Kamatne stope na oročene depozite u kunama

rok oročenja

kamatna stopa

1 mj

    0,1%

3 mj

    1,0%

6 mj

    1,2%

9 mj

    1,5%

12 mj

    2,0%

18 mj

    2,1%

24 mj

    2,2%

36 mj        

    2,3%

preko 36 mj

    2,4%