Oročena štednja u kunama

Kamatne stope na oročene depozite u kunama

rok oročenja

kamatna stopa

1 mj

    0,9%

3 mj

    1,3%

6 mj

    1,6%

9 mj

    1,9%

12 mj

    2,3%

18 mj

    2,4%

24 mj

    2,5%

36 mj        

    2,6%

preko 36 mj

    2,7%