Oročena štednja u kunama s valutnom klauzulom

Kamatne stope na oročene depozite u kunama s valutnom klauzulom

rok oročenja

kamatna stopa

1 mj

     0,3%

3 mj

     1,1%

6 mj

     1,4%

9 mj

     1,9%

12 mj

     2,5%

18 mj

     2,6%

24 mj

     2,7%

36 mj

     2,8%

preko 36 mj

     2,9%