Oročena štednja u kunama s valutnom klauzulom

Kamatne stope na oročene depozite u kunama s valutnom klauzulom

rok oročenja

kamatna stopa

1 mj

     0,1%

3 mj

     0,8%

6 mj

     1,1%

9 mj

     1,6%

12 mj

     2,1%

18 mj

     2,2%

24 mj

     2,3%

36 mj

     2,4%

preko 36 mj

     2,5%