Pravna napomena

Sadržaj stranica je informartivng karaktera i ničim ne obvezuje Kreditnu uniju Libertina. 

Obavijesti i informacije  objavljene  na stranicama  upućene su članovima Kreditne unije Libertina.