Rentna štednja

Kamatne stope na rentnu štednju

rok oročenja   

kamatna stopa                               

     kune            

kune uz valutnu klauzulu - EUR

6 mj

    1,0%

     0,8%

12 mj

    1,2%

     1,1%

24 mj

    2,0%

     1,8%