Rentna štednja

Kamatne stope na rentnu štednju

rok oročenja   

kamatna stopa                               

     kune            

kune uz valutnu klauzulu - EUR

6 mj

    1,9%

     1,1%

12 mj

    2,3%

     1,9%

24 mj

    3,0%

     2,5%