Rentna štednja

Kamatne stope na rentnu štednju

rok oročenja   

kamatna stopa                               

     kune            

kune uz valutnu klauzulu - EUR

6 mj

    1,6%

     0,7%

12 mj

    1,9%

     1,5%

24 mj

    2,5%

     2,0%