Štednja

Polog depozita vrši se jednokratno u kunama a kamata se isplaćuje po dospijeću

Rentna štednja je najbolji način da sačuvate svoju uštedevinu a da istovremeno svaki mjesec dobivate isplaćenu kamatu.

Svrha ove štednje je da novac uplatite na svoju štednu knjižicu, bez određene namjene i određenog roka.
Kamatna stopa 0,10% godišnje.

Polog depozita vrši se jednokratno u kunama i predstavlja protuvrijednost ugovorene valute po srednjem tečaju HNB važećem na dan sklapanja ugovora.
Kamata se isplaćuje po dospijeću.

Zlatna štednja je štednja u malim iznosima koju ne osjećate kao mjesečni teret, jer odvajate samo ono što vam neće nedostajati. Ova štednja je pogodna za učenike, kao štednja za maturalno putovanje, štednja za studij. Pogodna je i za ljude koji žele štedjeti za ljepšu budućnost a sigurniju starost. 


Depoziti u kreditnoj uniji  nisu osigurani kod Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka.